Urheiluopistosäätiö - Viestinnällä lisätunnettuutta tärkeän työn tekijälle

Urheiluopistosäätiö – Viestinnällä lisätunnettuutta tärkeän työn tekijälle

Urheiluopistosäätiö on vuonna 1952 perustettu, suomalaista urheilu- ja liikuntakasvatusta tukeva säätiö. Urheiluopistosäätiön toiminnan ytimen muodostavat laitossäätiönä toimiminen sekä apurahojen myöntäminen. Urheiluopistosäätiöllä on pitkä historia suomalaisen urheilu- ja liikuntakasvatuksen tukemisessa. 

Palvelumme Urheiluopistosäätiölle:

  • Marketing as a Service: kuukausittainen palvelupaketti
  • Markkinointiviestintä
  • Sisällöntuotanto
  • Sosiaalisen median sisällöt ja päivittäminen

Kokonaisvaltaisen viestintäkumppanuuden lisäksi Camp Nortelta toivottiin apua säätiön viestinnän tehostamisessa sekä kansallisen näkyvyyden kasvattamisessa. Tavoitteenamme on kertoa yhä monipuolisemmin kaikesta siitä hyvästä työstä, jota Urheiluopistosäätiö toiminnallaan saa aikaan. 

Tuotamme Urheiluopistosäätiölle artikkeleita tuen ja apurahojen saajista. Artikkeleiden tarkoituksena on tuoda säätiön työtä lähemmäksi yhteiskunnan jäseniä ja osoittaa konkreettisin esimerkein, miten suomalainen urheilu- ja liikuntakasvatus hyötyy Urheiluopistosäätiön kaltaisista toimijoista. Lisäksi tiedotamme apurahahakujen alkamisesta sekä muista ajankohtaisista asioista. 

Urheiluopistosäätiön näkyvyyttä kasvatetaan myös sosiaalisen median avulla. Urheiluopistosäätiön sosiaalisen median toimintaa tehostetaan jakamalla verkkosivuille tuotetut uutisartikkelit säätiön Facebook-tilillä.