Tulityökorttikouluttaja on paloturvallisuuslähettiläs

Tulityökorttikouluttaja on paloturvallisuuslähettiläs

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) on varautumisen, onnettomuuksien ehkäisyn sekä pelastusalan asiantuntija, osaamisen kehittäjä ja vaikuttaja. Se toimii ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvaksi onnettomuuksien ja vaarojen varalta. Sen yksi strategisista tavoitteista on pätevöittävien koulutuskonseptien ylläpitäminen ja kehittäminen.

Palvelumme SPEKille:

  • Keskusteluilmapiirin ja imagon kohotustarpeen analysointi ja sidosryhmien sitouttaminen
  • Workshopit
  • Viestintä- ja toimenpidesuunnitelman teko
  • Verkkolehden suunnittelu, kirjoitus ja toteutus
  • Sosiaalisen median suunnitelman teko
  • Valokuvaus