SPEK - Verkkolehti ja someviestintä uudistavat mielikuvaa tulityökoulutuksesta

SPEK – Verkkolehti ja someviestintä uudistavat mielikuvaa tulityökoulutuksesta

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) on varautumisen, onnettomuuksien ehkäisyn sekä pelastusalan asiantuntija, osaamisen kehittäjä ja vaikuttaja. Se toimii ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvaksi onnettomuuksien ja vaarojen varalta. Sen yksi strategisista tavoitteista on pätevöittävien koulutuskonseptien ylläpitäminen ja kehittäminen.

Palvelumme SPEKille:

  • Keskusteluilmapiirin ja imagon kohotustarpeen analysointi ja sidosryhmien sitouttaminen
  • Workshopit
  • Viestintä- ja toimenpidesuunnitelman teko
  • Verkkolehden suunnittelu, kirjoitus ja toteutus
  • Sosiaalisen median suunnitelman teko
  • Valokuvaus

Nykyään lähes kaikki tapahtuu verkossa ja valtaosa kuluttajista vauvasta vaariin selailevat sitä. Verkkolehtien sisältöjen avulla Tulityökoulutukseen osallistuvat oppivat tuntemaan SPEKin paremmin, ja sisältö tuo pintaa syvempää tietoa organisaatiosta. Tulityöturvallisuuteen ja alan ajankohtaisiin asioihin keskittyvä julkaisu on luettavissa eri päätelaitteilla missä ja milloin vain.

Laadukas sisältö, visuaalisesti miellyttävä ja mieleen jäävä ilme sekä helppolukuisuus ovat asioita, jotka varmistavat viestin perillemenon. Haastattelut ja artikkelit ovat myös hyvä tapa huomioida sidosryhmiä.

Workshopeissa vahvistuneet ydinviestit kirkastivat sekä Tulityökoulutuksen että 72 tuntia -kampanjan olemassaolon tarkoituksen ja ne toivat selkeyttä markkinointiin ja viestintään.

Loimme sekä Tulityökoulutukseen sekä 72 -tuntia kampanjaan viestintäsuunnitelmat. Tulityökoulutuksen osalta toteutamme suunnitelman mukaisesti verkkolehden tuotantoa, jonka rinnalla kulkee myös sosiaalisen median suunnitelma viestintää tukemassa.

Tulityökortin® ja muiden vastaavien pätevyyskoulutusten tarpeellisuudesta on julkisuudessa käyty keskustelua, jossa vaatimuksia nykyisestä tutkinnosta on kyseenalaistettu. Yhteistyön tavoitteena oli tunnistaa tulityökoulutuksen kannalta kriittiset sidosryhmät ja vahvistaa näiden ryhmien sitoutumista järjestelmään. Samalla oli tarkoitus vahvistaa järjestelmän ympärillä käytävän julkisen keskustelun positiivisia piirteitä. 

72 -tuntia -kampanjan osalta workshopin päätavoitteena oli jäsenellä kampanjan päätavoitteita sekä ideoida viestintää ja sen kärkiä kampanjaan osallistuvien sidosryhmien kesken.